För dig som arrangör

En flexibel multiarena för sport- och kulturevenemang.

Volvo CE Arena har två öppna nät för dig som arrangör.

  • Stigaguest
  • EskilstunaDirekt

För dig som arrangör finns det ett arrangörs nät på 1000/1000 i Volvo CE Arena.

(A-hallen når du via ingång 1-2, omklädningsrum via ingång 3-4 och 9)

Publikkapacitet

Vid match: cirka 3 700 platser (sittande åskådare)

Vid konsert: cirka 4 000 platser

För att se exakt platsnumrering, se Salongsplan Volvo CE Arena plan 1 , 868 kB. och plan 2 , 764 kB.. För mer information om specifika bokningsscenarion, se Eventkort Volvo CE Arena , 2 MB..

Entréplan

Entréer: information, biljetter

Garderober

Separat spelaringång

8 omklädningsrum

4 funktionärsrum

Rehabgym

Tvättrum

Förråd

Varuintag

Hiss

17 toaletter, 2 RWC, 7 urinoarer

Plan 2

4 kiosker

4 loger 2 x 12 samt 2 x 18 platser

Samlingslokal/pentry

Föreningskanslier

Nedre läktare med 2 400 platser

Balkong med 1 330 platser

Radio- och TV-hytt

30 toaletter, 4 RWC, 11 urinoarer

(B-hallen når du via ingång 4-5-6)

Publikkapacitet

500 (sittande åskådare)

För att se exakt platsnumrering, se Salongsplan Volvo CE Arena plan 1 , 868 kB. och plan 2 , 764 kB.. För mer information om specifika bokningsscenarion, se Eventkort Volvo CE Arena , 2 MB.

Entréplan

4 omklädningsrum (varav 2 för handikappidrottare)

Förråd

2 toaletter, 1 RWC, 3 urinoarer

Hiss

Plan 2

Läktare

Kiosk

5 toaletter, 2 HWC, 3 urinoarer

Förråd

(C-hallen når du via ingång 5-6)

För att se exakt platsnumrering, se Salongsplan Volvo CE Arena plan 1 , 868 kB. och plan 2 , 764 kB.. För mer information om specifika bokningsscenarion, se Eventkort Volvo CE Arena , 2 MB..

Entréplan

4 omklädningsrum

Förråd

Plan 2

Personalutrymmen

Teorisal med 32 platser

16 omklädningsrum,

4 fullmåttsplaner 20 x 40 meter

Arenan är cirka 15 600 kvadratmeter och är delbar för att få fler användningsområden. Det finns fyra fullstora träningsplaner (20x40 meter) varav två finns i A-hallen. Dessa kan användas som en stor (40x80 meter) eller delas av med en ridåvägg.

Arenan har en hög miljöprofil såväl i utformning som under arrangemang. Den klassas i nivå guld för Miljöbyggnad vilket bland annat innebär lägre energianvändning och miljöpåverkan.

Arenan är placerad i Munktellstaden i centrala Eskilstuna med god tillgänglighet och kommunikationer. I närområdet finns konsert- och teaterarenan Lokomotivet, Munktellbadet, hotell och restauranger och med en promenad på 10-15 minuter finns tågstationen, stadskärnans butiker och restauranger.

Huvudentrén är placerad i direkt anslutning till det nya arenatorget med flera inbjudande dörrar. Genom den glasade fasaden skymtar människor som rör sig i trappor och på andra ytor, aktiviteter annonserar sig ut på torget. I huvudentrén finns garderob, biljettförsäljning och wc.

Vid mässor och konserter sker inträde till arenan på gatuplanet. För att komma upp till arenarummets övre foajé, där läktarplatserna som finns, tar du antingen någon av de två trapporna eller hissen. Den övre foajén är ett stort öppet rum, arenans hjärta, där du kan rör dig mellan sina platser, olika försäljningsställen, platser för mat och dryck samt toalettbesök.

Hall A - Arenahallen

En stor plan som uppfyller internationella krav för handboll (24 x 46 meter). Hallen är utformad så att den med hjälp av teleskopläktare på 3 sidor och ridåvägg kan omvandlas till 2 mindre träningsplaner för handboll, innebandy och basket med mera som uppfyller måttbokens krav på utrymme.

Utan delning – med läktare i två nivåer samt handikapplatser med mera på foajégolvet på plan 2 – finns plats för totalt 3 700 sittande åskådare vid match med nationella och internationella krav. Cirka 30 markerade rullstolsplatser samt plats för stående publik finns runtom hallen på plan 1 och 2. Stolarna är tygklädda för att ge komfort och ett bra ljudklimat.

Vid delad hall (20 x 40 meter) hör det till varje plan en läktare på den lägre nivån och en läktare på den övre nivån med en total sittkapacitet i A1-hallen på cirka 1 100 platser och i A2-hallen cirka 1 200 vid tränings- och tävlingssituationer, samt platser för stående på foajégolvet i anslutning till läktaren.

I den öppna foajén runt spelplanen rör man sig och syns, upp till balkongens platser eller ner på läktarens platser, eller runt arenan för att köpa något att äta eller dricka, eller stå och titta på matcher och träningar.

I anslutning till arenahallen finns utrymmen för media, samlingslokaler samt klubbutrymmen.

A-hallen kan även fungera som konsertlokal för ca 4 000 gäster eller som mässlokal för ca 2 000 gäster. Golvyta utan läktare 43 x 56 meter (2 400 m2). Golvyta med läkare 26 x 47 meter (1 200 m2).

Hall B – Basket- och handikappidrottshallen

Hallen har en plan med måtten 20 x 40 meter och läktare med 500 stolar. Rullstolsplatser på plan 1 framför läkaren samt på plan 2 ovanför läktaren. Utrymme för stående publik på plan 2. Max 700 personer får vistas samtidigt i lokalen.

Planens mått möjliggör basket, handboll, volleyboll och innebandy på nationell nivå. Med ett rymligt mått vid sidan av planen finns också plats för aktiva rullstolsburna idrottare. Trägolv enligt uppställda krav för basketboll.

Golvyta 24 x 43 meter (1 030 m2).

Hall C – Skolgymnastikhallen

Även denna plan, 20 x 40 meter, kan användas för nationella tävlingar i handboll, basket och innebandy. Den är dessutom utrustad med fast inredning för skolgymnastik. Möjlighet finns att dela hallen med en enkel ridå.

Golvyta 23 x 43 meter (990 m2).

Spelplanen är förskjuten mot intilliggande omklädningsrum för att skapa utrymme för spelare, ledare och eventuell publik. Vid kiosken i korridoren på plan 2 finns fönster som gör publikplatser möjliga. Max 400 personer får vistas samtidigt i lokalen.

Mässor och utställningar kan ske i hallarna. Om alla 3 hallarna används finns plats för upp till 3 100 besökare.

Stor omsorg har lagts på akustiken i arenans lokaler och framförallt i de stora hallarna, samt foajéer. Arenorna som används för idrott och mässor men även större musikevenemang är utformade för att ge så god akustik som möjligt. Här är efterklangstiden och taluppfattbarheten viktig och ljudabsorbenter används för att uppnå detta.

Externt buller som kan komma från arenan vid musikevenemang eller idrottshändelser minimeras med bra ljudisolering i fasader och tak.

Jumbotron: Finns, kontakta arenan på 0167105555 för mer info om format med mera.

Lift: Hyrs in separat av arrangör.

Truck: Finns palltruck, andra truckar hyrs in separat av arrangör.

Arenan hyrs ut som en tom lokal. Scen, stolar och liknande får hyras in separat av arrangör.

För ritning på liftpunkter i taket (gäller A1 och A2) och elkapacitet kontakta Uthyrningen på 0167103300.

Vid varje arrangemang tecknas avtal som tydliggör vad som ingår specifikt för varje arrangemang.

Vid avbokning 60 dagar eller mer före bokad tid utgår ingen taxa. Vid avbokning 30-60 dagar före avtalsperiodens början tas 50 % av hyran ut och vid senare avbokning än så debiteras full taxa. Om en preliminär bokning gjorts där avtal inte är skrivet och en förfrågan om bokning kommer på samma datum från en annan kund har den första kunden 24 timmar på sig att bestämma huruvida bokningen ska bli permanent.

För bokningsförfrågningar kring Volvo CE Arena kontakta 0167103300 eller uthyrningen@eskilstuna.se