Två händer med regnbågsfärger på fingrarna som skakar hand

Utställare & delarrangör

Bli en del av Springpride du med! Engagera dig som volontär, bli sponsor, arrangera en programpunkt eller delta som utställare.

Varför ska jag engagera mig i Springpride 2024, och hur gör jag?

Det är självklart att bli respekterad för den man är. Alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Detta är påståenden som de flesta kan hålla med om och tycker är självklara. Men hur förverkligar man den värderingen i vardagen?

Ett sätt är att under Springpride visa dina kunder, anställda, medlemmar, anhöriga, invånare, publik med flera att du och din organisation står bakom alla människor lika värde och att olikheter bidrar till något positivt för din organisation och samhället i stort.

Bli volontär

Som volontär bidrar du med det som just du är bra på och tycker är roligt. Under festivalen arbetar volontärer med olika uppdrag och det finns alldeles säkert något som passar just dig.

I genomförandet av Springpride arbetar alla från styrelse till arbetsgrupp och veckovolontär ideellt. En fantastiskt rolig, intensiv, utvecklande och inkluderande upplevelse som fått många engagerade volontärer att komma tillbaka. Tillsammans skapar vi en trygg plats för HBTQ-personer, sätter HBTQ-frågor på den politiska agendan och skapar en fantastisk Pridefestival!

Engagera dig som företag, förening eller organisation

Det finns många sätt att engagera sig under Springpride, från att hänga ut en regnbågsflagga utan för sin butik till att bli en sponsor till Springpride. Här kommer några exempel på vad man kan göra under vecka 20:

  • Hänga ut en flagga utanför din verksamhet.
  • Lyft organisationens arbete med hbtq-frågan med din personal.
  • Stötta offentligt din personal som vill delta i Springpride.
  • Göra ett event med din organisation under vecka 20 där du bjuder in olika intressenter.
  • Erbjud rabatterade priser eller särskilda springprideprodukter.
  • Delta på Fristadstorget och hyr ett tält eller en tältplats där du visa upp din verksamhet.
  • Delta i prideparaden med din personal, förtroendevalda eller medlemmar.
  • Sponsra enskilda arrangemang eller hela Springpride.

Vill du veta mer om hur din organisation kan engagera er i Springpride 2024? Kontakta RFSL.

Springprides sponsorer

Springprides arbete med mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter där alla hbtq-personer ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka, stöttas av evenemangets huvudsponsorer: Eskilstuna kommunföretag AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Logistik AB och Destination Eskilstuna AB.