Glada människor i pridekläder

Anmäl programpunkt

Vill du vara delaktig i Springpride 2024? Föreningar, offentliga organisationer och företag kan anmäla egna programpunkter till Springprideveckan som sträcker sig 13–17 maj, med innehåll kopplat till HBTQ.

Anmäl programpunkt till Springpride 2024

Vill du och din organisation genomföra ett arrangemang under vecka 20, måndag – fredag, såsom en föreläsning, workshop, seminarium, mingel, kulturinslag och som ni ha med i Springprides webbaserade program? Efter godkännande kommer din programpunkt publiceras på springpride.se. Innehållet måste på något sätt vara kopplat till HBTQ och stämma överens med RFSLs värderingar.

Anmäl din programpunkt senast torsdag 11 maj.